ftx

  1. FTX thêm hơn 1 tỷ USD vào kho tiền mặt sau khi tòa án chấp thuận việc bán Anthropic

    https://forum.forexitig.com/threads/kinh-nghiem-dau-tu-vao-crypto-cho-nguoi-moi.44/ FTX thêm hơn 1 tỷ USD vào kho tiền mặt sau khi tòa án chấp thuận việc bán Anthropic admin – 24 Th2, 2024 Định giá được báo cáo mới nhất của Anthropic là 15 tỷ USD, nâng giá trị gần 8% cổ phần của FTX lên hơn 1...
Bên trên
}, 0); });