news btc

  1. Áp lực bán của công ty khai thác bitcoin ‘suy yếu’ khi số tiền rút BTC giảm 85%

    https://forum.forexitig.com/threads/kinh-nghiem-dau-tu-vao-crypto-cho-nguoi-moi.44/ Áp lực bán của công ty khai thác bitcoin ‘suy yếu’ khi số tiền rút BTC giảm 85% admin – 29 Th6, 2024 Dữ liệu cho thấy số BTC rút từ ví liên kết với máy khai thác đã tăng từ trên 50.000 mỗi ngày xuống dưới...
  2. Nhu cầu ETF thấp hơn, lợi nhuận chưa thực hiện có thể ảnh hưởng đến áp lực bán BTC sau halving

    https://forum.forexitig.com/threads/kinh-nghiem-dau-tu-vao-crypto-cho-nguoi-moi.44/ Nhu cầu ETF thấp hơn, lợi nhuận chưa thực hiện có thể ảnh hưởng đến áp lực bán BTC sau halving admin – 27 Th3, 2024 Động lực thị trường được tạo ra bởi nhu cầu ETF Bitcoin giao ngay có thể đóng một vai trò...
Bên trên
}, 0); });