pmi ngành sản xuất đức

  1. Chỉ số người quản trị mua hàng PMI ngành sản xuất sơ bộ ở Đức giảm xuống 43,4 vào tháng 6 so với dự kiến 46,4

    Chỉ số người quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Đức giảm xuống 43,4 trong tháng 6 so với ước tính là 46,4. PMI ngành dịch vụ của nền kinh tế Đức đã giảm xuống 53,5 trong tháng 6 so với dự báo là 54,4. EUR/USD tiếp tục giảm xuống dưới 1,0700 sau khi PMI của Đức yếu. Báo cáo hoạt động...
Bên trên
}, 0); });