ruacoder

  1. ruacoder

    Nhận code bot trên MT4, MT5 và Tradingview theo yêu cầu.

    Bạn có chiến lượt giao dịch tốt và muốn tự động hóa nó. Hãy đến với dịch vụ code Indicator và =AZXXmrA8FkAdLM3pvNppzc0bBjUY8vWSK1KsnNjHCeqI6iPo6Of5kVpF9xHN_g3ZGfhIQl5ZJyxwCIxNfnPO_oFC0nJPlSjG6cHKK7DEwqQxJN79JK-QDcm5CunLEUuozxTxbP6jDYg8K8vQ1mikAElp&__tn__=*NK-R']#EA(Bot) trên...
Bên trên
}, 0); });