sàn aetos

  1. Tố cáo IB của sàn AETOS lừa đảo ăn cháy

    Nguyễn Trọng Ngân cùng Kiều Minh Tú ở ACE Capital Group là trùm lừa đảo nhé mọi người. Hai thằng này cấu kết với sàn Aetos để ăn cháy tài khoản khách hàng. Tên Nguyễn Trọng Ngân và Kiều Minh Tú đó thường xuyên ép nhân viên đăng nhập vào tài khoản khách hàng đánh cháy để ăn chia cùng với sàn...
Bên trên
}, 0); });