tâm lý giao dịch trader

  1. Tâm lý trader luôn tồn tại "Hy vọng và Sợ hãi" khi giao dịch

    Đúng! Tâm lý Hy vọng và Sợ hãi là luôn ngự trị trong tâm trí của 1 Trader. 2 tâm lý này nếu không được hiểu đúng và đặt sai vị thế sẽ rất nguy hiểm và dẫn đến hàng loạt các hậu quả như: treo lệnh âm, gồng lỗ, cháy tài khoản. Khi đang có lãi, chúng ta thường có tâm lý sợ hãi và muốn chốt lời sớm...
Bên trên