Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 15:30 (GMT+2) 22 thg 11

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 15:30 (GMT+2)


Vào lúc 15:30 (GMT+2), tại Mỹ sẽ công bố dữ liệu hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Chỉ tiêu này xác định số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước. Các số liệu này được Bộ Lao động thu thập và công bố trong báo cáo hàng tuần. Số đơn xin trợ cấp được sử dụng để đo lường tình trạng của thị trường lao động, vì sự gia tăng đồng nghĩa với việc có ít người được thuê lao động hơn. Dự kiến, chỉ số này sẽ điều chỉnh từ 231,0 nghìn xuống 225,0 nghìn.

Kích hoạt JavaScript để xem các bình luận trên Disqus.

GIẢM GIÁ 20% PHÍ GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG TRÊN SÀN LITEFINANCE
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });