news opec

  1. thanhhungHCT

    Bất đồng về hạn ngạch sản xuất, một quốc gia thành viên tuyên bố rời OPEC

    Angola cho biết sẽ rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vì bất đồng về hạn ngạch sản xuất, một động thái sẽ giảm số lượng thành viên của tổ chức này xuống còn 12 nước. Angola đã chính thức tuyên bố sẽ rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào ngày 21 tháng 12 năm 2023. Đây...
Bên trên
}, 0); });