sàn okx

  1. Có nên KYC nạp tiền trên sàn OKX để rút tiền không ?

    Mọi người cho e hỏi. E giao dịch p2p trên sàn okx. Rồi nạp vào bitcoinEFT bán usd. Nhưng tiền rút ra không được. Yêu cầu xác minh lệnh KYC mới được rút tiền. Lệnh KYC yêu cầu nạp thêm tiền ... mình có nên nạp không?
Bên trên
}, 0); });