sàn xm

  1. Sàn XM làm vậy có phải lừa đảo không ?

    ĐÂY LÀ LỜI IB ĐÃ TỪNG GIỚI THIỆU VÀO SÀN XM. XM cần làm rõ các vấn đề sau. 1. Khi khách hàng đổi pass giao dịch ngay lúc đó thì không thể có bên thứ 3 nào vào lệnh được nữa. 2. Là địa chỉ IP ở đâu vào lệnh tại sao XM phải dấu không trả lời. 3. Tại sao đang trong thời gian khứu nại XM cắt liên...
  2. BTC AMO cho phép sàn XM ngang nhiên QC tại show

    Thường thì cuộc sống nó cần sự cảm thông của nhau nhưng với con AMO này thì không. Nó đến từ sự ngu dốt của 1 thế hệ khi ngang nhiên hợp tác và cho phép 1 sàn FOREX được quảng cáo tại show quốc tế ở VN. Theo luật ở VN, sàn Forex luôn là 1 hình thức không được cho phép tồn tại và không có điều...
Bên trên
}, 0); });