sàn xm

  1. BTC AMO cho phép sàn XM ngang nhiên QC tại show

    Thường thì cuộc sống nó cần sự cảm thông của nhau nhưng với con AMO này thì không. Nó đến từ sự ngu dốt của 1 thế hệ khi ngang nhiên hợp tác và cho phép 1 sàn FOREX được quảng cáo tại show quốc tế ở VN. Theo luật ở VN, sàn Forex luôn là 1 hình thức không được cho phép tồn tại và không có điều...
Bên trên
}, 0); });