sharding

  1. Sharding là gì? Các tính năng của Sharding

    Sharding là một cách tiếp cận mở rộng quy mô cho phép các trạng thái blockchain được chia thành các phân vùng có chứa trạng thái và lịch sử giao dịch, cho phép từng đoạn được xử lý song song. Sharding là gì? Trong thế giới tiền điện tử, đặc biệt là Ethereum, sharding có thể giảm tắc nghẽn...
Bên trên
}, 0); });