sập bẫy đa cấp

  1. Cả ngàn người sập bẫy app đa cấp VN-Temu

    Cũng có một bài viết VN Temu ở đây: https://forum.forexitig.com/threads/vn-temu-lua-dao-khong-lien-quan-gi-toi-temu.955/ (NLĐO) – Thêm một mô hình huy động vốn đa cấp dạng lấy lợi nhuận cao bằng cách cung ứng hàng hóa ủy thác trên nền tảng điện tử khiến hàng loạt nhà đầu tư sập bẫy. Phản ánh đến...
Bên trên
}, 0); });