volume trading

  1. Volume giao dịch là gì trong Chứng khoán? Tại sao nên phân tích khối lượng?

    Volume giao dịch là gì trong Chứng khoán? Volume giao dịch hay Khối lượng giao dịch đề cập đến số lượng cổ phiếu (hoặc tài sản tương tự) đã được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Thông tin về volume giúp nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường đánh giá mức độ quan tâm và hoạt động...
Bên trên
}, 0); });