Số đơn hàng sản xuất công nghiệp từ Liên đoàn các nhà công nghiệp Anh (CBI). Anh, 13:00 (GMT+2) 22 thg 11

Số đơn hàng sản xuất công nghiệp từ Liên đoàn các nhà công nghiệp Anh (CBI). Anh, 13:00 (GMT+2)


Vào lúc 13:00 (GMT+2), tại Anh sẽ công bố dữ liệu tháng 11 về chỉ số đơn hàng công nghiệp từ Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI). Chỉ số này được tính toán trên cơ sở khảo sát đại diện các doanh nghiệp hàng đầu tại Anh, và là một chỉ số quan trọng về tình trạng kinh doanh trong nước. Dự kiến, chỉ số này sẽ chậm lại xu hướng giảm từ −26,0 điểm lên −25,0 điểm, nhưng có thể trở thành chất xúc tác cho sự giảm giá của đồng Bảng Anh.

Kích hoạt JavaScript để xem các bình luận trên Disqus.

GIẢM GIÁ 20% PHÍ GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG TRÊN SÀN LITEFINANCE
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });