quản lý tiền

  1. Mẹo quản lý chi tiêu cho người thu nhập 20 triệu VND

    Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính Mục tiêu tài chính là động lực giúp bạn kiểm soát chi tiêu. Mục tiêu có thể là mua nhà, mua xe, du lịch, nghỉ hưu,... Bước 2: Chia thu nhập thành 3 phần Tiết kiệm và đầu tư: 10-20% Chi phí giải trí và hưởng thụ: 10-15% Chi phí thiết yếu: 65-80% Bước 3: Sử...
Bên trên
}, 0); });