Mẹo quản lý chi tiêu cho người thu nhập 20 triệu VND

Bao An

New member

Mẹo quản lý chi tiêu cho người thu nhập 20 triệu VND

Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính​

Mục tiêu tài chính là động lực giúp bạn kiểm soát chi tiêu. Mục tiêu có thể là mua nhà, mua xe, du lịch, nghỉ hưu,...

Bước 2: Chia thu nhập thành 3 phần​

  • Tiết kiệm và đầu tư: 10-20%
  • Chi phí giải trí và hưởng thụ: 10-15%
  • Chi phí thiết yếu: 65-80%

Bước 3: Sử dụng 2 tài khoản chính​

  • Tài khoản chi tiêu thiết yếu: Dành cho các khoản chi cố định và chi tiêu hàng ngày.
  • Tài khoản chi tiêu giải trí: Dành cho các khoản chi không cần thiết, như du lịch, mua sắm, ăn uống ngoài,...
  • Bước 4: Trả tiền cho mình trước
Khi nhận được thu nhập, bạn nên trích tiền vào tài khoản tiết kiệm và đầu tư trước. Sau đó, bạn mới trích tiền vào tài khoản chi tiêu thiết yếu và chi tiêu giải trí.
📌Ví dụ:
- Thu nhập: 20 triệu đồng/tháng
- Mục tiêu tài chính: Mua nhà
- Tiết kiệm và đầu tư: 4 triệu đồng/tháng
- Chi phí giải trí và hưởng thụ: 2 triệu đồng/tháng
- Chi phí thiết yếu: 14 triệu đồng/tháng
Với phương pháp này, bạn sẽ có 4 triệu đồng/tháng để tiết kiệm và đầu tư, 2 triệu đồng/tháng để chi tiêu cho các khoản không cần thiết, và 14 triệu đồng/tháng để chi tiêu cho các khoản cần thiết.(với giả định là bạn không có người phụ thuộc nào và thu nhập hàng tháng cố định 20 triệu)

Bạn có thể điều chỉnh các chỉ số cho phù hợp với lối sống của mình. Ví dụ, nếu bạn có nhiều khoản chi tiêu không cần thiết, bạn có thể giảm tỷ lệ chi tiêu cho khoản này xuống. Ngược lại, nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều hơn, bạn có thể tăng tỷ lệ tiết kiệm lên.

Theo Chuyên gia Nguyễn Thị Thùy Chi (Chuyên gia Hoạch định tài chính cá nhân tại Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT) trả lời câu hỏi của độc giả Văn Tiến:

"Tôi có thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng từ khi đi làm đến nay, tháng nào tôi cũng gần như không còn dư. Mỗi tháng, tôi chi gần 8 triệu đồng tiền thuê nhà; ăn uống cũng bằng số tiền tương tự. Tôi ít khi mua sắm vặt, nhưng khá thích ngồi cà phê, đi karaoke, xem phim cùng bạn bè.

Hiện giờ tôi rất muốn kiểm soát chi tiêu cá nhân nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, lấy gì làm tiêu chí. Hy vọng chuyên gia đưa cho tôi lời khuyên."
FIDT - Focus On Performance
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });