Arkham Intelligence xác định việc nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy được gộp chung với Fidelity


Arkham Intelligence xác định việc nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy được gộp chung với Fidelity​

admin – 20 Th2, 2024

Khoảng 107.000 BTC nắm giữ của MicoStrategy dường như được gộp chung với Fidelity Custody, trong khi 79.000 BTC “được lưu giữ tách biệt bao gồm cả Coinbase Prime”.

photo 2024 02 20 17 20 40

Nền tảng phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence tuyên bố đã xác định được “98% tài sản nắm giữ trên chuỗi của MicroStrategy” – khoảng 186.000 Bitcoin trong tổng số 190.000 BTC trong ví của công ty.

Trong một bài đăng X ngày 16 tháng 2, Arkham cho biết họ đã bổ sung công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy vào cơ sở dữ liệu ví tiền điện tử có sẵn công khai của mình. Theo công ty, khoảng 107.000 BTC tiền điện tử của MicoStrategy “dường như được giữ cùng với Fidelity gộp chung với BTC của các khách hàng khác”, trong khi 79.000 BTC “được lưu giữ tách biệt bao gồm cả Coinbase Prime”.


Nghiên cứu của Arkham chiếm phần lớn lượng nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy – khoảng 9,7 tỷ USD tại thời điểm xuất bản, với giá BTC là 52.000 USD. Dữ liệu của công ty về Fidelity Custody cho thấy các ví có tổng trị giá hơn 174.000 BTC, với các giao dịch từ Coinbase, Foundry USA và Gemini. Không rõ 4.000 BTC khác do MicroStrategy kiểm soát có thể được giữ ở đâu.

Chủ tịch điều hành MicroStrategy Michael Saylor đã thông báo vào ngày 7 tháng 2 rằng công ty đã mua được 850 BTC vào tháng 1 , nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty lên 190.000. Công ty bắt đầu mua Bitcoin vào tháng 8 năm 2020, thông báo mua tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la như một phần trong nỗ lực sử dụng BTC làm tài sản dự trữ.

Arkham, một nền tảng cho biết nó nhằm mục đích “deanonymiz[e] blockchain”, trước đây đã đưa ra tiền thưởng cho các thám tử tiền điện tử có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc xác định ví của các cá nhân nổi tiếng, bao gồm cả người đồng sáng lập Terra Do Kwon. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt các sản phẩm giao dịch trao đổi BTC giao ngay vào tháng 1, Arkham đã xác định các vị trí trên chuỗi của các quỹ ETF từ BlackRock, Bitwise, Fidelity và Franklin Templeton.

Nhiều người dùng tiền điện tử đã chỉ trích cách tiếp cậncủa Arkham trong việc công khai địa chỉ ví và chủ sở hữu của chúng, đồng thời coi công ty là một dịch vụ “kiếm tiền”. Một số chủ sở hữu ví đã bị tấn công sau khi các thám tử trực tuyến có thể xác định địa chỉ thực của họ và các thông tin nhận dạng khác.•
Arkham Intelligence xác định việc nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy được gộp chung với Fidelity​

admin – 20 Th2, 2024

Khoảng 107.000 BTC nắm giữ của MicoStrategy dường như được gộp chung với Fidelity Custody, trong khi 79.000 BTC “được lưu giữ tách biệt bao gồm cả Coinbase Prime”.

photo 2024 02 20 17 20 40

Nền tảng phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence tuyên bố đã xác định được “98% tài sản nắm giữ trên chuỗi của MicroStrategy” – khoảng 186.000 Bitcoin trong tổng số 190.000 BTC trong ví của công ty.

Trong một bài đăng X ngày 16 tháng 2, Arkham cho biết họ đã bổ sung công ty tình báo kinh doanh MicroStrategy vào cơ sở dữ liệu ví tiền điện tử có sẵn công khai của mình. Theo công ty, khoảng 107.000 BTC tiền điện tử của MicoStrategy “dường như được giữ cùng với Fidelity gộp chung với BTC của các khách hàng khác”, trong khi 79.000 BTC “được lưu giữ tách biệt bao gồm cả Coinbase Prime”.


Nghiên cứu của Arkham chiếm phần lớn lượng nắm giữ Bitcoin của MicroStrategy – khoảng 9,7 tỷ USD tại thời điểm xuất bản, với giá BTC là 52.000 USD. Dữ liệu của công ty về Fidelity Custody cho thấy các ví có tổng trị giá hơn 174.000 BTC, với các giao dịch từ Coinbase, Foundry USA và Gemini. Không rõ 4.000 BTC khác do MicroStrategy kiểm soát có thể được giữ ở đâu.

Chủ tịch điều hành MicroStrategy Michael Saylor đã thông báo vào ngày 7 tháng 2 rằng công ty đã mua được 850 BTC vào tháng 1 , nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của công ty lên 190.000. Công ty bắt đầu mua Bitcoin vào tháng 8 năm 2020, thông báo mua tiền điện tử trị giá 250 triệu đô la như một phần trong nỗ lực sử dụng BTC làm tài sản dự trữ.

Arkham, một nền tảng cho biết nó nhằm mục đích “deanonymiz[e] blockchain”, trước đây đã đưa ra tiền thưởng cho các thám tử tiền điện tử có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc xác định ví của các cá nhân nổi tiếng, bao gồm cả người đồng sáng lập Terra Do Kwon. Sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt các sản phẩm giao dịch trao đổi BTC giao ngay vào tháng 1, Arkham đã xác định các vị trí trên chuỗi của các quỹ ETF từ BlackRock, Bitwise, Fidelity và Franklin Templeton.

Nhiều người dùng tiền điện tử đã chỉ trích cách tiếp cậncủa Arkham trong việc công khai địa chỉ ví và chủ sở hữu của chúng, đồng thời coi công ty là một dịch vụ “kiếm tiền”. Một số chủ sở hữu ví đã bị tấn công sau khi các thám tử trực tuyến có thể xác định địa chỉ thực của họ và các thông tin nhận dạng khác.•

 
Bên trên
}, 0); });