Các sàn giao dịch Bitcoin sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn

Khải Quang

New member
Hạn chót Bitcoin etf công bố là 21h thứ 4 giờ VN 🔥

Còn hơn 1 ngày nữa tới hạn nhưng các thông tin về hồ sơ bitcoin etf được nộp cho sec đã lộ ra gần đầy đủ thông rồi. Phí quản lý của hợp đồng, tên mã các hợp đồng, kỳ hạn, sàn giao dịch nọ kia.

Ý kiến của tôi về vấn đề bitcoin etf là gần như chắc chắn sec sẽ duyệt, Như post bên trên có nói đó. Chỉ là duyệt cho bao nhiêu bên được tham gia thị trường mà thôi. Hiện có 11 bên đang nộp hồ sơ.

Giá btc tới đây bị nhốt vào các hợp đồng nên sẽ chạy mất dạy như vàng, kháng cự hỗ trợ chắc trượt cả khúc. Các sàn giao dịch tập trung có thể sẽ còn bị hạch sách thêm nữa và quan trọng nhất là btc tiếp cận nguồn vốn lớn có thể sớm có thêm ath.
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });