Độ uy tín của FTMO thế nào khi báo cáo doanh thu vừa qua ?

Mới đây, FTMO đã đưa ra báo cáo tài chính năm 2022 của mình (yêu cầu bắt buộc hàng năm của các công ty ở Cộng Hòa Séc).
Theo đó, những con số về tình hình hoạt động của FTMO trong năm 2022 đã được đưa ra. Cụ thể:
- Doanh thu năm 2022 tăng 50% so với năm 2021( từ 132.97 triệu USD lên 199.02 triệu USD).
- 16 triệu USD được tạo ra từ hơn 40 nghìn thử thách hàng tháng.
- Tổng đầu tư vào tài sản của FTMO trong năm 2022 là 4,82 triệu USD.
Tương lai chưa rõ nhưng hiện tại anh em vẫn có thể yên tâm về tính minh bạch của FTMO.
Để biết thêm chi tiết về bản báo cáo của FTMO ae có thể xem link dưới đây
 
Bên trên