[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia

Mr Le Khoi

New member


Công nghệ

[Infographic] Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia​


Theo Thông báo 203/TB-VPCP ngày 6/5/2024 Kết luận phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần “3 tăng cường” và “5 đẩy mạnh”.

192357983.png


Theo MPI
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });