Giá cước vận chuyển tiếp tục điều chỉnh giảm !

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'USD/40 ft. box 18,000 16,000 Container Freight Cost 14,000 12,000 10,000 -Composite Shanghai to Los Angeles Shanghai to New York Shanghai to Rotterdam Shanghai to Genoa 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2020 Source: rewry, loomberg 2021 Saxo 2022 2023 2024'
Giá cước Container vận chuyển hàng hóa toàn cầu tiếp tục thấp hơn, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều so với mức tăng đột biến trước đó do gián đoạn ở Biển Đỏ vào tháng 12/tháng 1.

Tổng hợp Drewry giao dịch giảm 4,5% trong tuần xuống còn 3493$/ cont 40ft với sự suy giảm được thấy trên tất cả các tuyến đường chính từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ và đặc biệt là các tuyến đường EU


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866 ( Để tham gia room )
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh
Room vĩ mô: https://zalo.me/g/gmpqer090
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });