Vantage tài trợ AI cho giáo dục của UNESCO

FXADS

New member
Vantage vừa thông báo về quan hệ đối tác của họ với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để hỗ trợ các sáng kiến giáo dục ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ.
UNESCO là cơ quan duy nhất của Liên hợp quốc có nhiệm vụ bao gồm tất cả các khía cạnh của giáo dục, đã được ủy thác dẫn dắt Chương trình nghị sự 2030 về Giáo dục Toàn cầu thông qua Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 4.

Cơ sở vật chất UNESCO New Delhi​

Văn phòng UNESCO New Delhi hoạt động để nâng cao chất lượng, giáo dục công bằng và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người, thông qua việc cung cấp phát triển năng lực, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bhutan, Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka.
Trong giai đoạn 2022-2023, Văn phòng UNESCO New Delhi sẽ đề cao quyền giáo dục cho tất cả mọi người, xây dựng hệ thống giáo dục có khả năng chống chịu và đáp ứng với những thách thức đương thời, đồng thời góp phần xóa bỏ sự loại trừ và gạt ra bên lề trong giáo dục.
Văn phòng sẽ hỗ trợ dữ liệu chất lượng, chính sách và luật pháp; giúp cải thiện các phương pháp giảng dạy và học tập nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong và thông qua giáo dục; và tiếp tục cung cấp lời khuyên chính sách dựa trên bằng chứng về việc sử dụng CNTT-TT và mở rộng nó để bao gồm các ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo trong Giáo dục, và cho phép các hình thức học tập trong tương lai. Trong việc thúc đẩy cách tiếp cận độc đáo của Tổ chức về hợp tác liên ngành, Văn phòng UNESCO New Delhi sẽ ủng hộ sức mạnh chuyển đổi của giáo dục để trang bị cho người học khả năng tương tác với thế giới với tư cách là những công dân toàn cầu có trách nhiệm và đóng góp cho các xã hội hòa bình, lành mạnh và bền vững.

Sự hợp tác của Vantage với UNESCO​

Vantage là nhà tài trợ tự hào của Báo cáo Bang 2022 về Giáo dục (SOER) cho Ấn Độ về “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Giáo dục” của UNESCO, được đưa ra tại New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 20 tháng 9 năm 2022.
Sự hợp tác này là sự thừa nhận những giá trị tương tự mà chúng tôi chia sẻ với UNESCO để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi vô cùng vui mừng được hợp tác với một tổ chức toàn cầu đáng tin cậy như một phần trong cam kết xã hội của chúng tôi nhằm tăng cường các cơ hội giáo dục tại các thị trường mới nổi.
Marc Despallieres, Giám đốc Chiến lược & Thương mại tại Vantage, cho biết, “Là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính, hỗ trợ của chúng tôi cho sinh viên và người học ở Ấn Độ trong không gian phát triển công nghệ mới nổi, chẳng hạn như AI trong giáo dục và các sáng kiến kỹ thuật số, là điều đương nhiên bước cho chúng tôi. ”
Quan hệ đối tác chiến lược này với UNESCO đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong hành trình quản trị, xã hội và môi trường doanh nghiệp (ESG) của chúng tôi.
Trang chủ: https://www.vantagemarkets.com/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });