Theo các nhà khoa học, biểu tượng cảm xúc có thể dự đoán kết quả giao dịch tiền điện tử tốt hơn


Theo các nhà khoa học, biểu tượng cảm xúc có thể dự đoán kết quả giao dịch tiền điện tử tốt hơn​

admin – 22 Th2, 2024

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra hai thuật toán dựa trên cảm xúc trên mạng xã hội, cả hai đều cho thấy lợi nhuận tích cực nhất quán.

photo 2024 02 22 18 36 49 1

Một nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành từ Châu Âu và Châu Á gần đây đã tiến hành nghiên cứu để xác định xem liệu có thể dự đoán kết quả giao dịch tiền điện tử tích cực chỉ bằng cách sử dụng cảm xúc biểu tượng cảm xúc trên phương tiện truyền thông xã hội hay không.

Theo tài liệu nghiên cứu sơ bộ của nhóm, biểu tượng cảm xúc gắn liền với tâm lý tích cực đã báo trước chính xác diễn biến tích cực của thị trường:

“Mối liên hệ dự đoán mạnh mẽ giữa mức độ cảm xúc tích cực cao và việc tăng giá BTC sau đó cho thấy rằng diễn ngôn lạc quan trên mạng xã hội, được gói gọn bởi các biểu tượng cảm xúc được nhận thức tích cực nhất, hoạt động như một phong vũ biểu cho tâm lý thị trường. Nó có thể phản ánh sự lạc quan rộng rãi hơn của nhà đầu tư, có khả năng thúc đẩy hành vi mua hàng và ảnh hưởng đến xu hướng thị trường.”

Để khám phá mối quan hệ giữa các bài đăng trên mạng xã hội có biểu tượng cảm xúc liên quan đến cảm xúc tích cực đối với tiền điện tử và lợi nhuận giao dịch tăng lên, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang X, trước đây là Twitter.

Nhóm đã sử dụng GPT-4, hệ thống trí tuệ nhân tạo làm nền tảng cho ChatGPT, để phân tích các tập dữ liệu chứa đầy các bài đăng về tiền điện tử có biểu tượng cảm xúc theo cảm xúc.

Sau khi phát triển một phương pháp thuật toán mà họ có thể sử dụng phân tích cảm xúc để thúc đẩy giao dịch vào ngày hôm sau, nhóm đã thiết lập một quy trình đơn giản: nếu bot thể hiện cảm xúc tích cực bằng biểu tượng cảm xúc trong một ngày nhất định, nhóm sẽ mua một Bitcoin và bán nó ngay ngày hôm sau.

Theo nghiên cứu, chiến lược này mang lại lợi nhuận tích cực liên tục vượt qua xu hướng thị trường thông thường.

Có lẽ công bằng khi cho rằng phần lớn cộng đồng tiền điện tử trên mạng xã hội đều quen thuộc với ý tưởng rằng biểu tượng cảm xúc tàu tên lửa biểu thị tâm lý tích cực và do đó, thường gắn liền với những dự đoán hiệu suất tích cực.

Biến khái niệm này thành luồng dữ liệu có thể thực hiện được chỉ là đóng góp đầu tiên của nhà nghiên cứu. Thứ hai, họ đã tìm ra điểm phù hợp cho dữ liệu theo bước thời gian.

Các nhà nghiên cứu viết: “’Tốc độ thời gian’ từ 30 đến 40 ngày, “cung cấp một khoảng thời gian cân bằng, đủ dài để tích hợp các xu hướng tình cảm có ý nghĩa và đủ ngắn để duy trì phản ứng với những thay đổi gần đây.”

Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là với dữ liệu có giá trị khoảng một tháng về cảm xúc biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội và quyền truy cập vào GPT-4, các nhà nghiên cứu đã có thể đánh bại thị trường.

Có một vài cảnh báo. Thứ nhất, chiến lược giao dịch của họ không tính đến giao dịch và các khoản phí liên quan khác. Và thứ hai, họ đã thử nghiệm thuật toán của mình dựa trên chiến lược liên quan đến việc mua BTC hàng ngày và bán nó vào ngày hôm sau.
Theo các nhà khoa học, biểu tượng cảm xúc có thể dự đoán kết quả giao dịch tiền điện tử tốt hơn​

admin – 22 Th2, 2024

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra hai thuật toán dựa trên cảm xúc trên mạng xã hội, cả hai đều cho thấy lợi nhuận tích cực nhất quán.

photo 2024 02 22 18 36 49 1

Một nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành từ Châu Âu và Châu Á gần đây đã tiến hành nghiên cứu để xác định xem liệu có thể dự đoán kết quả giao dịch tiền điện tử tích cực chỉ bằng cách sử dụng cảm xúc biểu tượng cảm xúc trên phương tiện truyền thông xã hội hay không.

Theo tài liệu nghiên cứu sơ bộ của nhóm, biểu tượng cảm xúc gắn liền với tâm lý tích cực đã báo trước chính xác diễn biến tích cực của thị trường:


Để khám phá mối quan hệ giữa các bài đăng trên mạng xã hội có biểu tượng cảm xúc liên quan đến cảm xúc tích cực đối với tiền điện tử và lợi nhuận giao dịch tăng lên, các nhà nghiên cứu đã chuyển sang X, trước đây là Twitter.

Nhóm đã sử dụng GPT-4, hệ thống trí tuệ nhân tạo làm nền tảng cho ChatGPT, để phân tích các tập dữ liệu chứa đầy các bài đăng về tiền điện tử có biểu tượng cảm xúc theo cảm xúc.

Sau khi phát triển một phương pháp thuật toán mà họ có thể sử dụng phân tích cảm xúc để thúc đẩy giao dịch vào ngày hôm sau, nhóm đã thiết lập một quy trình đơn giản: nếu bot thể hiện cảm xúc tích cực bằng biểu tượng cảm xúc trong một ngày nhất định, nhóm sẽ mua một Bitcoin và bán nó ngay ngày hôm sau.

Theo nghiên cứu, chiến lược này mang lại lợi nhuận tích cực liên tục vượt qua xu hướng thị trường thông thường.

Có lẽ công bằng khi cho rằng phần lớn cộng đồng tiền điện tử trên mạng xã hội đều quen thuộc với ý tưởng rằng biểu tượng cảm xúc tàu tên lửa biểu thị tâm lý tích cực và do đó, thường gắn liền với những dự đoán hiệu suất tích cực.

Biến khái niệm này thành luồng dữ liệu có thể thực hiện được chỉ là đóng góp đầu tiên của nhà nghiên cứu. Thứ hai, họ đã tìm ra điểm phù hợp cho dữ liệu theo bước thời gian.

Các nhà nghiên cứu viết: “’Tốc độ thời gian’ từ 30 đến 40 ngày, “cung cấp một khoảng thời gian cân bằng, đủ dài để tích hợp các xu hướng tình cảm có ý nghĩa và đủ ngắn để duy trì phản ứng với những thay đổi gần đây.”

Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là với dữ liệu có giá trị khoảng một tháng về cảm xúc biểu tượng cảm xúc trên mạng xã hội và quyền truy cập vào GPT-4, các nhà nghiên cứu đã có thể đánh bại thị trường.

Có một vài cảnh báo. Thứ nhất, chiến lược giao dịch của họ không tính đến giao dịch và các khoản phí liên quan khác. Và thứ hai, họ đã thử nghiệm thuật toán của mình dựa trên chiến lược liên quan đến việc mua BTC hàng ngày và bán nó vào ngày hôm sau.

 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });