Tuần này có gì đáng chú ý ?

Trong số các báo cáo tuần này, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 là quan trọng nhất, bởi vì nó cung cấp thông tin về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ. Nếu báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và mức lương tăng cao, thì FED có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Điều này sẽ làm tăng giá trị đồng đô la Mỹ.
1704163285011.png


Cụ thể, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến các yếu tố sau trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12:

𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐥𝐚̀𝐦 𝐩𝐡𝐢 𝐧𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐚̣𝐨 𝐫𝐚: Nếu số lượng việc làm được tạo ra vượt dự báo, thì điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

𝐓𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩: Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống dưới dự báo, thì điều này cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

𝐌𝐮̛́𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐠𝐢𝐨̛̀: Nếu mức lương trung bình theo giờ tăng cao hơn dự báo, thì điều này có thể làm tăng lạm phát.

Ngoài báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12, các nhà đầu tư cũng cần theo dõi các số liệu khác trong tuần này, bao gồm:

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐏𝐌𝐈 𝐥𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐜𝐮̉𝐚 𝐈𝐒𝐌: Chỉ số này cung cấp thông tin về sức khỏe của ngành dịch vụ Mỹ, chiếm khoảng 70% nền kinh tế Mỹ.

𝐂𝐡𝐢̉ 𝐬𝐨̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐜𝐮̉𝐚 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐅𝐞𝐝: Chỉ số này cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất tại khu vực New York, một trong những khu vực kinh tế quan trọng nhất của Mỹ.

𝐃𝐮̛̃ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐞̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̣𝐢 𝐌𝐲̃: Dữ liệu này cung cấp thông tin về doanh số bán lẻ tại Mỹ, một trong những chỉ số quan trọng nhất về tiêu dùng nội địa.

𝐒𝐨̂́ đ𝐨̛𝐧 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐁𝐨̣̂ 𝐋𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐌𝐲̃: Số liệu này cung cấp thông tin về thị trường lao động Mỹ. Nếu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống, thì điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tạo ra nhiều việc làm mới.

Với các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố trong tuần này, các nhà đầu tư có thể có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế Mỹ và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.

Thành Hưng

______________________________________________________________________________

Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch trực tiếp trên thị trường hàng hoá của Bô Công Thương. Với nhiều ưu điểm như: Mua bán 2 chiều, T0, miễn lãi margin ... Liên hệ với tôi để hợp tác và nhận các tư vấn tốt nhất về thị trường hàng hoá

Link nguồn FB: https://www.facebook.com/hungcomodity

Hỗ trợ - Tư vấn: 0987 88 66 34

Tham gia nhóm vĩ mô: https://zalo.me/g/pewnkf476

Tìm hiểu về thị trường: http://bit.ly/3B5tIvu
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });