Vinamilk sắp chi gần 1.900 tỷ đồng trả cổ tức đợt 3


Vinamilk vừa chốt thời gian thanh toán cổ tức đợt 3/2023 với tỷ lệ 9% bằng tiền mặt. Tính thêm cả hai đợt trước đó, ước tính công ty cần tạm ứng khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ngày 18/3 tới đây, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – Mã: VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 3/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 15/3.

Năm nay, Vinamilk dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 25/4 theo hình thức họp trực tuyến như các năm trước. Nội dung họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cổ đông theo quy định pháp luật.

Đối với việc tạm ứng cổ tức, tỷ lệ công bố là 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng. Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 1.881 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 26/4.

Trước đó, Vinamilk đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 gồm đợt 1 với tỷ lệ 15% được trả vào đầu tháng 10/2023 và đợt 2 với tỷ lệ 5% vừa được thanh toán vào 28/2/2024. Như vậy tính cả đợt chia sắp tới đây, tổng tỷ lệ cổ tức mà công ty sữa này chia là 29%, tương ứng tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua cổ tức dự kiến cho năm nay bằng tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho chủ sở hữu của công ty.

screenshot1736 20240308154952463


Nguồn: Tổng hợp từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của công ty.


Vietnambiz
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });