Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 – 1/5/2024

Mr Le Khoi

New member


Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 – 1/5/2024​


Nhằm bảo đảm an toàn thông tin mạng, duy trì hoạt động ổn định các hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra những ngày lễ lớn như Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.


Cụ thể, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp củng cố và ưu tiên nguồn lực, nhân lực cho nhiệm vụ ứng trực, giám sát 24/7; chủ động theo dõi thường xuyên, liên tục các hệ thống giám sát an toàn thông tin tập trung, hệ thống phòng, chống mã độc tập trung đảm bảo phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời tấn công mạng, cảnh báo mã độc được xác minh.

Kiểm tra, cập nhật đầy đủ các bản vá an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Rà soát, kiểm tra, đánh giá, khắc phục các lỗ hổng bảo mật; săn lùng mối nguy hại và bóc gỡ phần mềm độc hại cho toàn bộ máy chủ, máy trạm trong hệ thống mạng; thường trực theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cảnh báo an toàn thông tin qua Nền tảng Điều phối xử lý sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (IRlab.vn) do Bộ TT&TT cung cấp.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần sẵn sàng triển khai kế hoạch ứng phó, xử lý sự cố tấn công mạng và nhanh chóng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet; các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số, nền tảng số, Bộ TT&TT yêu cầu như sau:

Thứ nhất, tăng cường nguồn nhân lực, phân công nhân lực trực giám sát, hỗ trợ và khắc phục sự cố bảo đảm hạ tầng viễn thông, Internet an toàn, thông suốt.

Thứ hai, rà soát, triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ, bảo đảm phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống thông tin, hạ tầng mạng lưới, nền tảng số thuộc phạm vi quản lý.

Thứ ba, tăng cường theo dõi, cập nhật, xử lý các phản ánh, khiếu nại của người dùng về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, đặc biệt là tin nhắn lừa đảo, cuộc gọi lừa đảo qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác do Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin) chia sẻ; xử lý quyết liệt, triệt để các trường hợp phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, cuộc gọi rác, cuộc gọi lừa đảo mà người dùng phản ánh.

Thứ tư, thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ TT&TT (Cục An toàn thông tin) và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý, ứng cứu sự cố, Bộ TT&TT đề nghị liên hệ với Cục An toàn thông tin thông thông qua các đầu mối là Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC).
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });