Hội đồng Blockchain Texas và Riot giành chiến thắng an toàn trước các quan chức năng lượng Hoa Kỳ


Hội đồng Blockchain Texas và Riot giành chiến thắng an toàn trước các quan chức năng lượng Hoa Kỳ​

admin – 26 Th2, 2024

Theo hồ sơ tòa án, lệnh cấm tạm thời được cấp nhằm mục đích “giữ nguyên hiện trạng” và sẽ hết hạn trước ngày 25/3.

photo 2024 02 26 15 32 46 1

Hội đồng Blockchain Texas (TBC) và công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms đã giành được phán quyết có lợi từ thẩm phán quận của Hoa Kỳ trong vụ kiện chống lại một số quan chức năng lượng của Hoa Kỳ.

Vào ngày 22 tháng 2, Cointelegraph đưa tin rằng TBC và Riot đã cáo buộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA), Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) và các lãnh đạo tương ứng của họ đã tìm cách thu thập dữ liệu xâm lấn từ các công ty khai thác tiền điện tử .

Theo hồ sơ ngày 23 tháng 2 tại Tòa án Quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ, TBC và Riot đã thuyết phục thẩm phán rằng tác hại không thể khắc phục sẽ xảy ra nếu không có lệnh cấm tạm thời (TRO) đối với việc thu thập thêm dữ liệu.

Do đó, tòa án đã thi hành TRO cấm EIA yêu cầu những người khai thác tiền điện tử trả lời cuộc khảo sát, cũng như cấm EIA chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào đã nhận được từ cuộc khảo sát.

“Tòa án nhận thấy rằng các Nguyên đơn đã chứng minh thông qua khiếu nại đã được xác minh và bằng chứng hỗ trợ rằng thương tích, mất mát hoặc thiệt hại ngay lập tức và không thể khắc phục sẽ xảy ra nếu TRO không được ban hành.”

TBC và Riot lập luận rằng những thiệt hại tiềm ẩn bao gồm chi phí không thể thu hồi được khi tuân thủ cuộc khảo sát, mối đe dọa truy tố đáng tin cậy nếu họ không tuân thủ và việc tiết lộ thông tin độc quyền được yêu cầu.

Ngoài ra, còn có sự bất đồng về thời gian hoàn thành cuộc khảo sát mà không được bồi thường.

Mặc dù EIA ước tính thời gian hoàn thành khoảng 30 phút nhưng tòa án cho rằng ước tính này “cực kỳ không chính xác”.

Trong khi đó, TBC và Riot cũng thách thức ước tính này, cho biết chi phí tuân thủ cho đến nay đã là hơn 40 giờ.

Dựa trên những bằng chứng được cung cấp, tòa án cho rằng TBC và Riot có khả năng thắng kiện. Ngoài ra, họ còn cáo buộc rằng EIA đã lạm dụng quyền hạn của mình để phê duyệt cuộc khảo sát khẩn cấp, một động thái mà tòa án cho là “không thể biện minh cho hành động như vậy”.

“[Các] Nguyên đơn cũng chứng minh rằng họ có khả năng thành công dựa trên thành tích. Cuộc khảo sát đã được đề xuất và phê duyệt theo điều khoản khẩn cấp của PRA,” hồ sơ lưu ý.

Người ta cũng tuyên bố thêm rằng TRO sẽ hết hiệu lực trước ngày 25 tháng 3, với mục tiêu trong bốn tuần là “duy trì hiện trạng”.
Hội đồng Blockchain Texas và Riot giành chiến thắng an toàn trước các quan chức năng lượng Hoa Kỳ​

admin – 26 Th2, 2024

Theo hồ sơ tòa án, lệnh cấm tạm thời được cấp nhằm mục đích “giữ nguyên hiện trạng” và sẽ hết hạn trước ngày 25/3.

photo 2024 02 26 15 32 46 1

Hội đồng Blockchain Texas (TBC) và công ty khai thác Bitcoin Riot Platforms đã giành được phán quyết có lợi từ thẩm phán quận của Hoa Kỳ trong vụ kiện chống lại một số quan chức năng lượng của Hoa Kỳ.

Vào ngày 22 tháng 2, Cointelegraph đưa tin rằng TBC và Riot đã cáo buộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA), Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) và các lãnh đạo tương ứng của họ đã tìm cách thu thập dữ liệu xâm lấn từ các công ty khai thác tiền điện tử .

Theo hồ sơ ngày 23 tháng 2 tại Tòa án Quận phía Tây Texas của Hoa Kỳ, TBC và Riot đã thuyết phục thẩm phán rằng tác hại không thể khắc phục sẽ xảy ra nếu không có lệnh cấm tạm thời (TRO) đối với việc thu thập thêm dữ liệu.

Do đó, tòa án đã thi hành TRO cấm EIA yêu cầu những người khai thác tiền điện tử trả lời cuộc khảo sát, cũng như cấm EIA chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào đã nhận được từ cuộc khảo sát.


TBC và Riot lập luận rằng những thiệt hại tiềm ẩn bao gồm chi phí không thể thu hồi được khi tuân thủ cuộc khảo sát, mối đe dọa truy tố đáng tin cậy nếu họ không tuân thủ và việc tiết lộ thông tin độc quyền được yêu cầu.

Ngoài ra, còn có sự bất đồng về thời gian hoàn thành cuộc khảo sát mà không được bồi thường.

Mặc dù EIA ước tính thời gian hoàn thành khoảng 30 phút nhưng tòa án cho rằng ước tính này “cực kỳ không chính xác”.

Trong khi đó, TBC và Riot cũng thách thức ước tính này, cho biết chi phí tuân thủ cho đến nay đã là hơn 40 giờ.

Dựa trên những bằng chứng được cung cấp, tòa án cho rằng TBC và Riot có khả năng thắng kiện. Ngoài ra, họ còn cáo buộc rằng EIA đã lạm dụng quyền hạn của mình để phê duyệt cuộc khảo sát khẩn cấp, một động thái mà tòa án cho là “không thể biện minh cho hành động như vậy”.

“[Các] Nguyên đơn cũng chứng minh rằng họ có khả năng thành công dựa trên thành tích. Cuộc khảo sát đã được đề xuất và phê duyệt theo điều khoản khẩn cấp của PRA,” hồ sơ lưu ý.

Người ta cũng tuyên bố thêm rằng TRO sẽ hết hiệu lực trước ngày 25 tháng 3, với mục tiêu trong bốn tuần là “duy trì hiện trạng”.

 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });