Kỳ vọng của thị trường hiện tại đối với thay đổi trong kế hoạch lãi suất của Fed:

phuongnam.hct

New member
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '5.50% 5.33%5 .33% 5.29% 5.22% Market Expectations for Fed Funds Rate (Data via Fed Funds Futures, Dec 2023- Dec 2025) 5.00% 5.08% 4.83% 4.50% 4.56% 4.00% 4.33% 4.24% 3.50% 4.11% 3.97% 3.76% CREATIVE @CharlieBilello PLANNING 3.63% 3.57% 3.49% 3.29% 3.21% 3.14% 3.14% 3.00% Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25'
-31 tháng 1 năm 2024: Tạm dừng
-20 tháng 3 năm 2024: 25 bps cắt giảm xuống 5,00-5,25%
-1 tháng 5 năm 2024: 25 bps cắt giảm xuống 4,75-5,00%
-12 tháng 6 năm 2024: 25 bps cắt giảm xuống 4,50-4,75%
-Ngày 31 tháng 7 năm 2024: 25 bps cắt giảm xuống 4,25-4,50%
-Giảm bổ sung xuống 3,14% vào tháng 12 năm 2025


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866 ( Để tham gia room )
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh
Room vĩ mô: https://zalo.me/g/gmpqer090
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });