Kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất !

phuongnam.hct

New member
Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản cho biết '5.75% Market Expectations for Fed Funds Rate (Data via Fed Funds Futures, Dec 2023- Dec 2025) 5.33% 5.33% 5.33% 5.29% 5.25% 5.22% 5.07% 4.89% 4.75% 4.25% 4.72% 4.65% 4.55%.43% .43% 4.22% 3.75% 4.0802% 3.94% CREATIVE @CharlieBilello PLANNING 3.78% 3.67% 3.59% 3.59% 3.25% Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25'
Thị trường hiện đang kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 5 năm 2024, tức là 10 tháng sau lần tăng lãi suất cuối cùng.

Các tháng giữa lần tăng lãi suất cuối cùng và lần cắt giảm lãi suất tiếp theo trong 4 chu kỳ vừa qua...

1) Tháng 12 năm 2018 (tăng lên 2,25-2,5%) - Tháng 7 năm 2019 (giảm xuống 2,00-2,25%): 7 tháng.
2) Tháng 6 năm 2006 (tăng lên 5,25%) - Tháng 9 năm 2007 (giảm xuống 4,75%): 15 tháng.
3) Tháng 5 năm 2000 (tăng lên 6,50%) - Tháng 1 năm 2001 (giảm xuống 6,00%): 8 tháng.
4) Tháng 2 năm 1995 (tăng lên 6,00%) - Tháng 7 năm 1995 (giảm xuống 5,75%): 5 tháng


---------------------------------------
Liên Hệ hợp tác - Tư vấn đầu tư
Đầu tư hàng hoá thông qua Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam
Hợp pháp - Minh Bạch - Thanh khoản cao tiêu chuẩn quốc tế
- Mua bán 2 chiều LONG SHORT - Giao dịch T0 - Đòn bẩy 20 lần không lãi vay Margin - Liên thông 52 quốc gia
- Mobile/ z.a.lo: 033 796 8866 ( Để tham gia room )
FB: https://www.facebook.com/namhanghoaphaisinh
Room vĩ mô: https://zalo.me/g/gmpqer090
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });