Phí giao dịch chứng khoán cơ sở gồm có gì ?

dongtu

New member
Từng bước bạn đi vào thế giới chứng khoán, bạn sẽ phải chịu một phí giao dịch chứng khoán cơ sở. Phí này là một phần của giá trị cổ phiếu mà bạn mua hoặc bán. Để đầu tư thông minh, bạn cần phải hiểu được các loại phí giao dịch chứng khoán cơ sở và cách tính toán chúng. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn những điều cần biết về phí giao dịch chứng khoán cơ sở để bạn có thể đầu tư thông minh.

Các loại phí giao dịch chứng khoán cơ sở cần biết​

Phí Giao dịch Cơ bản:​

Chi phí này là một phần quan trọng của mỗi giao dịch cổ phiếu. Bạn sẽ gặp một tỷ lệ nhỏ được tính dựa trên giá trị giao dịch hoặc một mức phí cố định. Thông thường, nó được hiểu là một khoản nhỏ, nhưng quan trọng để lưu ý khi tính toán chi phí tổng cộng của giao dịch.

Phí Sàn Giao dịch:​

Các sàn giao dịch như HOSE, HNX, và UPCOM có thể thu một khoản phí nhỏ để hỗ trợ duy trì hạ tầng và cung cấp các dịch vụ giao dịch. Đây là một phần nhỏ nhưng quan trọng để đảm bảo tính ổn định và minh bạch của thị trường.

Phí Thanh toán:​

Chi phí này xuất hiện trong quá trình thanh toán giao dịch, bao gồm chuyển chứng khoán và thanh toán tiền. Mặc dù thường là một khoản nhỏ, nhưng nó quan trọng để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra suôn sẻ và đáng tin cậy.

Phí Chuyển khoản:​

Nếu bạn chuyển chứng khoán giữa các tài khoản, có thể có một khoản phí nhỏ liên quan đến quá trình này. Điều này cần được xem xét khi bạn thực hiện các hoạt động chuyển đổi hoặc di chuyển tài sản.

Phí Lưu ký:​

Nếu bạn sử dụng dịch vụ lưu ký chứng khoán tại ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, hãy lưu ý đến các chi phí liên quan. Đây là một khoản phí dài hạn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất đầu tư của bạn.

Phí Giao dịch Ngoại tệ:​

Đối với cổ phiếu niêm yết trong ngoại tệ, một khoản phí nhỏ có thể áp dụng trong quá trình chuyển đổi ngoại tệ. Điều này quan trọng nếu bạn tham gia vào thị trường quốc tế hoặc giao dịch cổ phiếu ngoại quốc.

Cách tính phí chứng khoán Việt Nam​

Tính phí giao dịch chứng khoán cơ sở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thường có các thành phần sau:
Phí giao dịch cơ bản (Basic Trading Fee):
Phí này thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị giao dịch hoặc một mức phí cố định cho mỗi giao dịch.
Ví dụ: Phí giao dịch cơ bản có thể là 0.15% giá trị giao dịch.
Phí sàn giao dịch (Exchange Fee):
Sàn giao dịch (như HOSE, HNX, UPCOM) cũng có thể thu phí để duy trì hạ tầng và các dịch vụ giao dịch.
Phí này có thể được tính theo số lượng cổ phiếu giao dịch hoặc giá trị giao dịch.
Phí thanh toán (Settlement Fee):
Đây là phí liên quan đến việc thanh toán giao dịch.
Phí chuyển khoản (Transfer Fee):
Phí này áp dụng khi chuyển chứng khoán từ một tài khoản sang tài khoản khác.
Các công ty môi giới có thể áp dụng các cấu trúc phí khác nhau, có thể là tỷ lệ phần trăm hoặc mức phí cố định. Thông tin chi tiết về cách tính phí thường được công bố rõ ràng trên các trang web của các công ty môi giới hoặc sàn giao dịch.
Bạn cần tham khảo thông tin cụ thể từ công ty môi giới hoặc sàn giao dịch bạn đang sử dụng để biết chi tiết hơn về cách tính phí giao dịch chứng khoán cơ sở trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });