SEC Nigeria tìm cách tăng phí đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử


SEC Nigeria tìm cách tăng phí đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử​

admin – 19 Th3, 2024

Theo hướng dẫn cập nhật, các sàn giao dịch và người giám sát tài sản kỹ thuật số phải trả phí đăng ký 300.000 naira ($186), tăng từ mức 100.000 naira ($62 trước đó).

photo 2024 03 19 15 11 26 600x400 1

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã đề xuất sửa đổi các quy tắc hướng dẫn các nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đề xuất tăng phí đăng ký cho các sàn giao dịch tiền điện tử từ 30 triệu naira (18.620 USD) lên 150 triệu naira (93.000 USD).

Trong bản sửa đổi, SEC cho biết những thay đổi được đề xuất được thực hiện để mang lại sự rõ ràng và kết hợp các đề xuất từ các bên liên quan trong ngành, “đặc biệt là liên quan đến các cam kết gần đây với CBN [Ngân hàng Trung ương Nigeria]”. SEC Nigeria lần đầu tiên ban hành các quy tắc và hướng dẫn cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số vào tháng 5 năm 2022, nhưng vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, họ đã đề xuất sửa đổi các quy tắc.

Theo hướng dẫn cập nhật, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, nền tảng cung cấp tài sản kỹ thuật số và người giám sát tài sản kỹ thuật số sẽ phải trả phí đăng ký 300.000 naira ($186), tăng từ mức 100.000 naira ($62) trước đó.

28ddd813 51eb 479b 89fd ebd8d7b7ee92

Ảnh chụp màn hình đề xuất sửa đổi của SEC đối với các quy tắc hướng dẫn trao đổi tiền điện tử. Nguồn: SEC

Phí xử lý cũng đã tăng từ 300.000 naira ($186) lên 1 triệu naira ($620). Tương tự, phí đăng ký đã tăng vọt 400%, từ 30 triệu naira (18.620 USD) lên 150 triệu naira (93.102 USD).

Một thay đổi được đề xuất khác liên quan đến việc đổi tên các quy tắc và hướng dẫn từ “Quy tắc mới về phát hành, nền tảng cung cấp và lưu ký tài sản kỹ thuật số” thành “Quy tắc về phát hành, nền tảng cung cấp, trao đổi và lưu ký tài sản kỹ thuật số”.

SEC tuyên bố rằng những sửa đổi này nhằm mục đích nâng cao sự rõ ràng và kết hợp ý kiến đóng góp từ các bên liên quan trong ngành. Ngoài ra, chúng phản ánh những hiểu biết sâu sắc thu được từ các cuộc thảo luận gần đây với Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Mặc dù SEC cho rằng những thay đổi được đề xuất là do ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong ngành, nhưng một số người đã chỉ trích yêu cầu vốn thanh toán 500 triệu naira (310.343 USD). Họ lập luận rằng mức phí cao này chủ yếu sẽ có lợi cho các công ty nước ngoài và gây bất lợi cho các doanh nghiệp địa phương.

Nigeria đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới trong vài năm qua. Đây cũng là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới về mức độ chấp nhận tiền điện tử vào năm 2023. Vào tháng 8 năm 2022, Nigeria được mệnh danh là quốc gia bị ám ảnh bởi tiền điện tử nhất trên thế giới theo số lượng tìm kiếm trên Google về “tiền điện tử” hoặc “mua tiền điện tử”. ”

Theo Financial Times, Nigeria đã từ bỏ việc neo tỷ giá tiền tệ kéo dài nhiều năm và cho phép đồng naira tự do giao dịch vào tháng 6 năm 2023. Nước này sau đó phải đối mặt với lạm phát cao kỷ lục. Vào tháng 1 năm 2024, lạm phát tiêu dùng của Nigeria đã tăng tháng thứ 13 liên tiếp lên gần 30%, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia.
SEC Nigeria tìm cách tăng phí đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử​

admin – 19 Th3, 2024

Theo hướng dẫn cập nhật, các sàn giao dịch và người giám sát tài sản kỹ thuật số phải trả phí đăng ký 300.000 naira ($186), tăng từ mức 100.000 naira ($62 trước đó).

photo 2024 03 19 15 11 26 600x400 1

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) đã đề xuất sửa đổi các quy tắc hướng dẫn các nền tảng cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đề xuất tăng phí đăng ký cho các sàn giao dịch tiền điện tử từ 30 triệu naira (18.620 USD) lên 150 triệu naira (93.000 USD).

Trong bản sửa đổi, SEC cho biết những thay đổi được đề xuất được thực hiện để mang lại sự rõ ràng và kết hợp các đề xuất từ các bên liên quan trong ngành, “đặc biệt là liên quan đến các cam kết gần đây với CBN [Ngân hàng Trung ương Nigeria]”. SEC Nigeria lần đầu tiên ban hành các quy tắc và hướng dẫn cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số vào tháng 5 năm 2022, nhưng vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024, họ đã đề xuất sửa đổi các quy tắc.

Theo hướng dẫn cập nhật, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, nền tảng cung cấp tài sản kỹ thuật số và người giám sát tài sản kỹ thuật số sẽ phải trả phí đăng ký 300.000 naira ($186), tăng từ mức 100.000 naira ($62) trước đó.

28ddd813 51eb 479b 89fd ebd8d7b7ee92
Ảnh chụp màn hình đề xuất sửa đổi của SEC đối với các quy tắc hướng dẫn trao đổi tiền điện tử. Nguồn: SEC

Phí xử lý cũng đã tăng từ 300.000 naira ($186) lên 1 triệu naira ($620). Tương tự, phí đăng ký đã tăng vọt 400%, từ 30 triệu naira (18.620 USD) lên 150 triệu naira (93.102 USD).

Một thay đổi được đề xuất khác liên quan đến việc đổi tên các quy tắc và hướng dẫn từ “Quy tắc mới về phát hành, nền tảng cung cấp và lưu ký tài sản kỹ thuật số” thành “Quy tắc về phát hành, nền tảng cung cấp, trao đổi và lưu ký tài sản kỹ thuật số”.

SEC tuyên bố rằng những sửa đổi này nhằm mục đích nâng cao sự rõ ràng và kết hợp ý kiến đóng góp từ các bên liên quan trong ngành. Ngoài ra, chúng phản ánh những hiểu biết sâu sắc thu được từ các cuộc thảo luận gần đây với Ngân hàng Trung ương Nigeria.

Mặc dù SEC cho rằng những thay đổi được đề xuất là do ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong ngành, nhưng một số người đã chỉ trích yêu cầu vốn thanh toán 500 triệu naira (310.343 USD). Họ lập luận rằng mức phí cao này chủ yếu sẽ có lợi cho các công ty nước ngoài và gây bất lợi cho các doanh nghiệp địa phương.

Nigeria đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới trong vài năm qua. Đây cũng là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới về mức độ chấp nhận tiền điện tử vào năm 2023. Vào tháng 8 năm 2022, Nigeria được mệnh danh là quốc gia bị ám ảnh bởi tiền điện tử nhất trên thế giới theo số lượng tìm kiếm trên Google về “tiền điện tử” hoặc “mua tiền điện tử”. ”

Theo Financial Times, Nigeria đã từ bỏ việc neo tỷ giá tiền tệ kéo dài nhiều năm và cho phép đồng naira tự do giao dịch vào tháng 6 năm 2023. Nước này sau đó phải đối mặt với lạm phát cao kỷ lục. Vào tháng 1 năm 2024, lạm phát tiêu dùng của Nigeria đã tăng tháng thứ 13 liên tiếp lên gần 30%, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia.

 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });