Share code Nhìn M5 - Thấu H1 | Chỉ báo Price Action chuyên sâu

DieuHoang

New member
Xin phép Admin được chia sẻ code mới làm với ChatGPT

Nhìn M5 - Thấu H1 | Chỉ báo Price Action chuyên sâu với ChatGPT

Thông thường nhìn nến H1 có râu thì chỉ biết là râu, nhưng sóng nhỏ trong nến H1 đó vận hành như nào thì lại phải zoom và nhiều khi zoom như thế mất tính tổng quan của cấu trúc thị trường.

Do đó sau khi tâm sự khá lâu với ChatGPT thì Hiếu có xử lý được vấn đề này, và chỉ báo này dành cho các Thợ trade trường phái kẻ vẽ, chơi trần hoặc đơn giản là dùng PriceAction.
- Các tính năng: tắt/bật, chỉnh màu
- Tự động ẩn ở các khung thời gian lớn để tránh rối mắt.
- Kẻ vẽ KHÁNG CỰ/HỖ TRỢ/TREND LINE H1 TRÊN CHART M5.
- Copy paste code, tiện lợi khi GỘP CHỈ BÁO/GỘP ALERT hay dùng trên điện thoại, ipad...
- Code từ ChatGPT nên ae có thể tùy biến lại bằng ChatGPT cho các mục đích khác nhau mà rất ít lỗi

Ví dụ trong post là Hiếu đọc trong cuốn Volume Analysis của Anna Couling, anh em có thể tìm đọc, tìm mua ở VN cũng có nhé.

Code ngắn lắm, chắc e paste dưới
Mã:
Code đây nha các bác ơi. Chỗ line.new và box.new các bác bấm tab để lùi đầu dòng nhé, copy code trên fb hay bị lỗi thật

//@version=5
indicator("Vẽ nến H1 trong M15 M5 M3 M1 ", overlay=true)

// Tắt bật vạch chia giờ
show_hour_div = input(true, title="Tắt/Bật vạch chia giờ")

// Chỉnh màu mè
hour_div_color = input(color.rgb(120, 123, 134, 72), title="Chỉnh màu vạch chia")

// Nhập timeframe
TimeFrame = input(5,title = "TimeFrame")
chosen_timeframe = str.tostring(TimeFrame) //chuyển input thành string
// get giờ
current_hour = hour(time)

// Check xem đã chỉnh timeframe về đúng timeframe đã nhập chưa (Tránh hiển thị chia giờ trên H1 H4 ....)
is_chosen_timeframe = timeframe.period == chosen_timeframe

// Vẽ vời
if (is_chosen_timeframe and show_hour_div and current_hour != current_hour[1])
  // Tạo line với tọa độ 2 điểm (x1,y1) và (x2,y2) với x1 = x2 = vị trí bar hiện tại, y1 y2....
  line.new(bar_index, close + syminfo.mintick, bar_index, close - syminfo.mintick,color=hour_div_color, width=1, extend=extend.both, style=line.style_dashed)
  // Tạo box với cạnh trái = vị trí của bar hiện tại trừ đi 60/*giá trị timeframe đã nhập*, cạnh phải = vị trí bar - 1, top = giá mở nến đầu, bot = giá đóng nến cuối
  box.new(left=bar_index - 60/TimeFrame, right=bar_index -1, top=open[60/TimeFrame], bottom=close[1],border_color=color.rgb(255, 255, 255, 100), border_width=3, border_style=line.style_solid, xloc=xloc.bar_index, bgcolor=open[12] > open ? color.rgb(255, 82, 82, 78) : color.rgb(76, 175, 79, 67))
// Plot hour labels
hour_label(_hour, _text) =>
  current_hour != current_hour[1] and current_hour == _hour and show_hour_div ? 1 : na

Tác giả Hiếu
 

Đính kèm

 • 1701233145426.png
  1701233145426.png
  759.3 KB · Xem: 57
 • 1701233165540.png
  1701233165540.png
  790.8 KB · Xem: 0
Chỉnh sửa lần cuối:

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });