Coinbase quyên góp 3,6 triệu USD cho các nhà phát triển Bitcoin thông qua Brink


Coinbase quyên góp 3,6 triệu USD cho các nhà phát triển Bitcoin thông qua Brink​

admin – 20 Th2, 2024

Khoản quyên góp này được thực hiện thông qua sáng kiến GiveCrypto của Coinbase, sáng kiến mà sàn giao dịch này đã công bố vào tháng 12 rằng họ có kế hoạch kết thúc.

photo 2024 02 20 17 28 51

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã quyên góp 3,6 triệu đô la cho Brink, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin chuỗi khối.

Trong một bài đăng X ngày 16 tháng 2, Brink ghi nhận Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong và nhóm của sàn giao dịch vì đã quyên góp cho “các nỗ lực tài trợ phát triển Bitcoin”. Nền tảng này cho biết khoản quyên góp “không có ràng buộc nào” và sẽ hỗ trợ các kỹ sư làm việc phát triển nguồn mở cho chuỗi khối BTC.


Sáng kiến GiveCrypto của Coinbase, được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quyên góp của Brink, đã được Armstrong đưa ra vào năm 2018. Sàn giao dịch này đã thông báo vào tháng 12 năm 2023 rằng họ có kế hoạch đóng cửa nền tảng sau khi “không thể tạo ra sự thay đổi lâu dài hoàn toàn thông qua chuyển tiền mặt vô điều kiện”.

Được thành lập vào năm 2020, Brink cung cấp các chương trình học bổng và tài trợ để hỗ trợ các nhà phát triển và kỹ sư Bitcoin. Nền tảng này đã có những người ủng hộ nổi tiếng, bao gồm cả Giám đốc điều hành Block Jack Dorsey , người đã cam kết đầu tư 5 triệu USD vào tháng 7 năm 2023.

Trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt sản phẩm giao dịch trao đổi BTC giao ngay vào ngày 10 tháng 1, VanEck cho biết họ sẽ chia 5% lợi nhuận từ phương tiện đầu tư cho các nhà phát triển cốt lõi Bitcoin. Người quản lý tài sản đã đưa ra cam kết tương tự với các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum vào tháng 9 năm 2023.

Coinbase báo cáo doanh thu ròng của họ là 905 triệu USD trong quý 4 năm 2023, tăng 45% so với quý 3. Vào ngày 15 tháng 2, các nhà phân tích của JPMorgan đã thay đổi xếp hạng cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử từ thiếu cân sang trung lập sau khi hạ xếp hạng cổ phiếu lần đầu vào tháng 1.
Coinbase quyên góp 3,6 triệu USD cho các nhà phát triển Bitcoin thông qua Brink​

admin – 20 Th2, 2024

Khoản quyên góp này được thực hiện thông qua sáng kiến GiveCrypto của Coinbase, sáng kiến mà sàn giao dịch này đã công bố vào tháng 12 rằng họ có kế hoạch kết thúc.

photo 2024 02 20 17 28 51

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã quyên góp 3,6 triệu đô la cho Brink, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các nhà phát triển Bitcoin chuỗi khối.

Trong một bài đăng X ngày 16 tháng 2, Brink ghi nhận Giám đốc điều hành Coinbase Brian Armstrong và nhóm của sàn giao dịch vì đã quyên góp cho “các nỗ lực tài trợ phát triển Bitcoin”. Nền tảng này cho biết khoản quyên góp “không có ràng buộc nào” và sẽ hỗ trợ các kỹ sư làm việc phát triển nguồn mở cho chuỗi khối BTC.


Sáng kiến GiveCrypto của Coinbase, được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quyên góp của Brink, đã được Armstrong đưa ra vào năm 2018. Sàn giao dịch này đã thông báo vào tháng 12 năm 2023 rằng họ có kế hoạch đóng cửa nền tảng sau khi “không thể tạo ra sự thay đổi lâu dài hoàn toàn thông qua chuyển tiền mặt vô điều kiện”.

Được thành lập vào năm 2020, Brink cung cấp các chương trình học bổng và tài trợ để hỗ trợ các nhà phát triển và kỹ sư Bitcoin. Nền tảng này đã có những người ủng hộ nổi tiếng, bao gồm cả Giám đốc điều hành Block Jack Dorsey , người đã cam kết đầu tư 5 triệu USD vào tháng 7 năm 2023.

Trước khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ phê duyệt sản phẩm giao dịch trao đổi BTC giao ngay vào ngày 10 tháng 1, VanEck cho biết họ sẽ chia 5% lợi nhuận từ phương tiện đầu tư cho các nhà phát triển cốt lõi Bitcoin. Người quản lý tài sản đã đưa ra cam kết tương tự với các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum vào tháng 9 năm 2023.

Coinbase báo cáo doanh thu ròng của họ là 905 triệu USD trong quý 4 năm 2023, tăng 45% so với quý 3. Vào ngày 15 tháng 2, các nhà phân tích của JPMorgan đã thay đổi xếp hạng cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử từ thiếu cân sang trung lập sau khi hạ xếp hạng cổ phiếu lần đầu vào tháng 1.

 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });