Xi măng Công Thanh bỏ ngỏ khả năng thanh toán khoản nợ gốc và lãi hơn chục nghìn tỷ cho hai ngân hàng

Hỗ Trợ Và Kháng Cự Là Gì ? Support Và Resistance – FOREXITIG

Phía kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra kết luận đối với báo cáo tài chính bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh vì lỗ lũy kế, vốn lưu động tiếp tục âm và công ty chậm trả những khoản vay và trái phiếu đến hạn trả.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 do Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam thực hiện, Xi măng Công Thanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 353 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính cao khiến công ty lỗ sau thuế gần 609 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 539 tỷ.

Năm 2023, Xi măng Công Thanh đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 1.926 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2022. Công ty dự kiến lỗ sau thuế còn 796 tỷ đồng so với mức lỗ 1.182 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy công ty mới thực hiện 18% mục tiêu doanh thu sau 6 tháng.

Kết quả nói trên của Xi măng Công Thanh đặt trong bối cảnh toàn ngành xi măng đang đối mặt với việc thừa cung và chật vật tìm đầu ra từ nhiều năm nay. Nhiều doanh nghiệp lớn như Xi măng Hà Tiên, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Vicem Bút Sơn,… cũng báo thua lỗ trong 6 tháng đầu năm.

screenshot1479-20231127113002460.png


Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty.


Đối với báo cáo tài chính bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh, phía kiểm toán cũng tiếp tục từ chối đưa ra kết luận. Tại ngày 30/6, khoản lỗ lũy kế của công ty là 6.689 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 5.789 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn xấp xỉ 2.586 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng chưa thực hiện theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả với số tiền là 1.593 tỷ đồng cho Ngân hàng VietinBank, khoản vay ngắn hạn với số tiền gần 287 tỷ đồng cho Ngân hàng SHB với tổng tiền lãi vay quá hạn là 333 tỷ cho các ngân hàng này.

screenshot1477-20231127103213338.png


Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.


“Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty”, Kiểm toán nêu.

Phía DFK cũng cho biết ban tổng giám đốc không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đã đề ra. Kiểm toán cũng chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc sử dụng giả định hoạt động liên tục để soạn lập báo cáo tài chính giữa niên độ này là phù hợp. DFK cũng từ chối đưa ra kết luận soát xét đối với báo cáo bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Xi măng Công Thanh xấp xỉ 12.175 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, với hơn 11.000 tỷ đồng nằm ở tài sản cố định. Các khoản phải thu ngắn hạn là 486 tỷ đồng, đa số là phải thu từ khách hàng. Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức 230 tỷ. Lượng tiền và tiền gửi của công ty còn 16 tỷ.

Cuối kỳ, nợ phải trả hơn 17.963 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tài chính là 7.317 tỷ và các khoản chi phí lãi vay phải trả dài hạn (lãi vay ngân hàng và lãi trái phiếu) là 9.013 tỷ đồng.


Hiện tại, hai chủ nợ lớn nhất của Xi măng Công Thanh là Vietinbank và SHB. Đây là khoản nợ bao gồm các hợp đồng cho vay đơn thuần và các khoản nợ liên quan trái phiếu phát hành của Xi măng Công Thanh từ năm 2009 và 2010.

Xi măng Công Thanh đã phải sử dụng nhiều tài sản đảm bảo, trong đó bao gồm nhiều tài sản hữu hình và vô hình của đơn vị, các dự án và nguồn thu hình thành trong tương lai… và cả các tài sản từ bên thứ ba.

Bao gồm quyền sử dụng đất công trình xây dựng, máy móc thiết bị và phương tiện vận tải của dự án dây chuyền 1; cổ phần vốn góp của các cổ đông sáng lập công ty; quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên tại mỏ đá vôi, đất sét; máy móc thiết bị, công trình xây dựng trên đất của nhà máy thu hồi nhiệt; hệ thống máy rót hàng tự động dây chuyền 1; hàng tồn kho luân chuyển; quyền đòi nợ luân chuyển; phương tiện vận tải…

Ngoài các tài sản của công ty, các tài sản từ bên thứ ba cũng được dùng để bảo lãnh cho khoản vay của Xi măng Công Thanh bao gồm: cổ phần vốn góp của ông Nguyễn Công Lý (Chủ tịch HĐQT) tại các công ty nhóm Xi măng Công Thanh; 3 bất động sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Công Lý và bà Nguyễn Thị Huệ; 1 bất động sản thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Dạ Thảo (con gái ông Lý) và 1 bất động sản thuộc sở hữu công ty TNHH Tina.

Sàn Exness Lừa đảo Không? – FOREXITIGVietnambiz
 

Có thể bạn quan tâm

Bên trên
}, 0); });